تبادل لایک فیسبوک

فیسبوک بعنوان بزرگترین جامعه مجازی در سراسر جهان، مهمترین منبع به اشتراک گذاری مطالب می باشد. شما به کمک سایت ما می توانید مطالب خود را به اشتراک بگذارید و همچنین برای صفحات فیسبوک خود لایک بگیرید.

شیوه کار به این صورت می باشد که شما با به اشتراک گذاشتن و لایک کردن صفحات دیگران امتیاز میگیرید و این امتیاز را می توانید برای صفحات و مطالب خود خرج کنید.

 

مزایای سیستم:

جمع آوری هواداران واقعی برای صفحات فیسبوک

افزایش تعداد لایک سایت و اشتراک آن در فیسبوک

توجه : در سیستم از هر سایت فقط یک آدرس پذیرفته میشود. در نتیجه بهتر است که صفحه اصلی سایت خودتان را برای اشتراک ثبت نمایید!